Programación do bloque de Xeometría
Programación 3ª AvaliaciónCN.pdf
Documento Adobe Acrobat 98.7 KB
Resume do producto escalar, vectorial e mixto
Cartel producto escalar.pdf
Documento Adobe Acrobat 63.2 KB
Resume das posicións relativas de planos e rectas
Cartel posicións relativas.pdf
Documento Adobe Acrobat 192.0 KB
Formulario
Cartel ángulos e distancias.pdf
Documento Adobe Acrobat 33.5 KB
Selección de exercicios de selectividade
Exercicios de xeometría PAU.pdf
Documento Adobe Acrobat 133.7 KB